ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

                           ประวัติความเป็นมาของตำบลบางพึ่ง

 

                นักโบราณคดี  เชื่อว่าบริเวณตรงกลางของตำบลบางพึ่ง  มีเมืองโบราณชื่อว่า  วังไผ่  ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์  โดยมีประวัติความเป็นมาพอสังเขปดังนี้

เมืองโบราณ  วังไผ่  ตั้งอยู่หมู่  4  (หมู่บ้านบางไผ่)  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  อยู่ทางทิศตะวันออก  ของลำน้ำบางขาม  ลักษณะตัวเมืองค่อนข้างกลม  มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  1  กิโลเมตร  เป็นเมืองโบราณในสมัยทวาราดี  ในราวพุทธศตวรรษที่  11 – 16  หรือราว          ปี  พ.ศ.  1100 – 1600  เป็นชุมชนของพวกมอญโบราณ  นับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายาน

                ในตำนานเมืองเหนือคือ  ชินกาลมณีปกรณ์  กล่าวว่ามีเมือง    หนึ่ง  ใกล้เมืองละโว้  (ลพบุรี)  ชื่อว่าเมืองราม  นักโบราณคดีสันนิฐานว่า  เมืองรามน่าจะเป็นเมืองโบราณวังไผ่  เพราะอยู่ใกล้ละโว้  ซึ่งมีความสะดวกในการคมนาคมทางน้ำ  อย่างยิ่ง  แต่ข้อสันนิษฐานยังไม่ยุติ

                เมืองโบราณวังไผ่ในอดีตน่าจะเป็นชุมชนที่มีความสำคัญในระดับอำเภอ  ของสมัยทวาราวดี  คือ  พระนางจามเทวี  ราชธิดาแห่งกษัตริย์กรุงละโว้  ได้เสด็จไปเมือง  หริภุญไชย  (ลำพูน ) โดยเสด็จทาง  ชลมารค  จากกรุงละโว้มาตามลำน้ำบางขาม  และหยุดพักที่เมืองราม (เมืองโบราณวังไผ่)  ประทับแรมแล้วจึงเดินทางต่อ  พักเป็นระยะ ๆ  จนกว่าจะถึงหริภุญไชย

เมืองโบราณวังไผ่ได้ร้างไปเพราะ  อาณาจักรทวาราวดีล่มสลาย  เนื่องจากถูกอิทธิพลของขอม  (เขมรโบราณ)  แผ่อิทธิพลมายึดครองเมืองโบราณวังไผ่แห่งนี้  ได้ร้างไปจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  คือเมื่อในราวเกือบ  300  ปี  ที่ผ่านมานั่นเอง  ได้มีประชาชนจากจังหวัดอ่างทอง  สิงห์บุรี  และในตัวเมืองลพบุรีบางส่วนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเมืองโบราณวังไผ่  และใกล้เคียงนี้  สภาพตัวเมืองในขณะนั้น  ยังมีกำแพงเมือง  คูเมือง  สร้างด้วยคันดิน  เป็นลักษณะการป้องกันทางยุทธศาสตร์ในสมัยโบราณ  เพราะการสงครามในสมัยโบราณจะมีเพียงทางบกและทางน้ำเท่านั้น  ภายในบริเวณตัวเมืองเต็มไปด้วยป่าไผ่  ชาวบ้านจึงเรียกว่า  วังไผ่  ต่อมากรมการปกครองให้เปลี่ยนชื่อเป็น  บ้านบางไผ่

 


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.195.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,513,471

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง
ตำบลบางพึ่ง ถนนบ้านหมี่-บางงา จังหวัดลพบุรี 15180
Tel : 0-3648-9191 ต่อ 11  Fax : 0-3648-9191 ต่อ 15
Email : bangphueng@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort düzce escort batman escort mersin escort mardin escort