ยินดีต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


  หน้าแรก     กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อบต. 
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อบต.  
     หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติสภาตำบล 2537ดาวน์โหลด
     กฎกระทรวง-7-ฉบับดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560ดาวน์โหลด
     พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 2560ดาวน์โหลด
     การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดาวน์โหลด
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 2559ดาวน์โหลด

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.195.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,513,499

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง
ตำบลบางพึ่ง ถนนบ้านหมี่-บางงา จังหวัดลพบุรี 15180
Tel : 0-3648-9191 ต่อ 11  Fax : 0-3648-9191 ต่อ 15
Email : bangphueng@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved. 
adıyaman escort konya escort ordu escort samsun escort eskişehir escort kocaeli escort istanbul escort izmir escort niğde escort düzce escort batman escort mersin escort mardin escort