อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาตำบล
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
งานบริหารบุคคล
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
78 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 7 มีนาคม 2564
บริการออนไลน์
สถานที่ท่องเที่ยว


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
อบต.ในเครือข่าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพของชุมชน
ข้อมูลอื่น ๆ
เบอร์โทรศัพท์ผู้นำชุมชน
แหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมต่าง ๆ
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ตำบลบางพึ่ง
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
ประวัติผู้บริหาร สมาชิกสภา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
โครงสร้างหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทำเนียบบุคลากร
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง
กองสวัสดิการสังคม
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ศูนย์ร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานนโยบายและแผน
นโยบายผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร
รายงานติดตามและประเมินผล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานผลกนินการป้องกันการทุารดำจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนพัฒนาตำบล
แผน
ข้อบัญญัติ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ปฏิทินกิจกรรม
บริการออนไลน์
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดคุ้งท่าเลา
กิจกรรมต่าง ๆ
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดลพบุรี
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ตำรวจภูธร จังหวัดลพบุรี
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภาคหลวงแร่
ภาคหลวงปิโตเลียม
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
การจัดการความรู้ (Knowledge Mangement:KM)
คลังความรู้ KM
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานองอบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของอบต.
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,656,545

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
บริการออนไลน์
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง
ตำบลบางพึ่ง ถนนบ้านหมี่-บางงา จังหวัดลพบุรี 15180
Tel : 0-3648-9191 ต่อ 11   Fax : 0-3648-9191 ต่อ 15
Email : bangphueng@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.